Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte.

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Cal aportar:

  • 1. Imprès específic de sol·licitud degudament emplentat.
  • 2. Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les dependències de l'OMIC, carrer Font i Boet, 7.

carrer Font i Boet, 7 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: OMIC
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 11.02.2020 | 09:39