Dades generals

Adreça : Pl. de la Font de Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui

Telèfon : 938 655 656 | Fax: 938 655 657
E-mail : caldesm@caldesdemontbui.cat
Web : www.caldesdemontbui.cat
NIF : P0803300C
 

Població : 17.187 habitants, dada referida a l’1 de gener de 2017.
Extensió : 37.92 km²
P.J. Administratiu : GRANOLLERS
Comarca : Vallès Oriental

IDESCAT

Distribució del sòl

Superfície del terme municipal: 3.747 ha.
No urbanitzable: 85%
Urbà: 13%
Urbanitzable: 2%

Estructura productiva

Sector serveis: 47%
Indústria: 38%
Construcció: 13%
Sector agrari: 2%

Darrera actualització: 20.07.2017 | 20:54
Darrera actualització: 20.07.2017 | 20:54