|
 

El municipi en xifres

Dades generals

Adreça: Pl. de la Font de Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui

Telèfon: 938 655 656 | Fax: 938 655 657
E-mail: caldesm@caldesdemontbui.cat
Web: www.caldesdemontbui.cat
NIF: P0803300C

Població (1.1.2012): 17271 hab.
Extensió: 37.92 km²
P.J. Administratiu: GRANOLLERS
Comarca: Vallès Oriental

IDESCAT

Distribució del sòl

Superfície del terme municipal: 3.747 ha.
No urbanitzable: 85%
Urbà: 13%
Urbanitzable: 2%

Estructura productiva

Sector serveis: 47%
Indústria: 38%
Construcció: 13%
Sector agrari: 2%

Darrera actualització 29.07.2013 | 14:48