|
 

Subvencions 2015

Sol·licitud de subvenció per a les activitats anuals de les entitats locals en l'àmbit de cultura, joventut, esport, educació i participació ciutadana

 

L’objecte de la convocatòria de subvenció és fomentar les activitats d’utilitat o interès social, promoure la consecució d’un fi públic o fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d’interès local.

Les activitats i programes susceptibles de ser subvencionades hauran de desenvolupar-se a Caldes de Montbui, sens perjudici de la possibilitat que tinguin abast supramunicipal.

Es defineix com a objectiu general que els projectes i activitats compleixin els requisits que estableix la llei 1/1998, de 7 gener, de política lingüística (DOGC. Núm. 2553, de 07/01/1998).


El termini per sol.licitar la subvenció és fins el 13 d'abril de 2015 i per presentar la justificació és fins el 15 de febrer de l'any 2016


TERMINI DE PRESENTACIÓ
Cada any s’aprova la convocatòria i les bases específiques que fixen el termini de sol•licitud. El termini per sol.licitar la subvenció és fins el 13 d'abril i per presentar la justificació és fins el 15 de febrer de 2016.


QUI POT SOL·LICITAR-HO
Entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura, joventut, esport, educació i participació ciutadana Els requisits que han de reunir els beneficiaris/àries i la forma d'acreditar-los es descriuen al capítol II de l'Ordenança General de Subvenció.


QUÈ CAL APORTAR
Caldrà presentar el formulari de sol•licitud específic que s’annexa a aquest tràmit quan la convocatòria està oberta.


COM TRAMITAR-HO?
Presencialment: el formulari de sol•licitud s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en el termini que fixi la convocatòria anual. Prèviament us podeu adreçar al vostre tècnic de referència per a qualsevol dubte o aclariment que tingueu.

Plaça de la Font del lleó, 11 

08140 Caldes de Montbui 

Telèfon: 93 865 56 56

Correu electrònic: caldesm@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització 16.07.2015 | 02:55