Escola

Per tal de garantir la seguretat sanitària als centres educatius, a més de l'adeqüació dels espais a les escoles i instituts i als seus entorns, l'Ajuntament ha consensuat amb els centres educatius un seguit de mesures que trobareu en els diversos documents i enllaços d'aquesta pàgina