Procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018

Dimecres, 8 d'agost de 2018 a les 08:35

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de personal subaltern, funcionari interí, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Bases i convocatòria

Esmena de les bases reguladores

Llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu

Darrera actualització: 09.10.2018 | 09:51