Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va - Exp.5193/2018

Divendres, 14 de setembre de 2018 a les 09:23

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d'agost de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d'una plaça d'administratiu/va per cobrir de forma interina fins la cobertura definitiva de la plaça mitjançant convocatòria pública.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Darrera actualització: 11.10.2018 | 09:12