Procés selectiu d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local - Exp.4452/2018

Dilluns, 16 de juliol de 2018 a les 00:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local exp. 4452/2018, per dur a terme les substitucions del personal per baixes o qualsevol altra incidència que es pugui donar.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal en data 23.10.2018

Decret esmena llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal en data 13.11.2018

Acta resultat primer exercici i data següents proves

Darrera actualització: 20.11.2018 | 13:04