Procés selectiu d'un operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes - Exp. 240/2018

Dilluns, 23 de juliol de 2018 a les 08:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de personal d'oficis, per adscriure a un lloc de treball d'operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes amb caràcter laboral fix.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu

Esmenes de la llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats de la prova pràctica

Darrera actualització: 18.10.2018 | 14:24