Presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics

Divendres, 11 de maig de 2018 a les 10:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de març de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics, per cobrir l'esmentat lloc de treball de forma interina fins la cobertura definitiva de la plaça.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del 25 d'abril de 2018 al 14 de maig  de 2018, ambdós inclosos. Podeu presentar la sol·licitud presencialment a l'OAC en horari de dilluns a divendres de 8h a 14h, els dimarts de 15h a 20h , els dijous de 16.30h a 18h i els dissabtes de 10h a 14h, o bé amb certificat electrònic a través d'aquest tràmit online.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Darrera actualització: 10.05.2018 | 11:34