Consulta l'acta final de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a Aux. de Museus - Exp 9419/2019

Dimecres, 19 de febrer de 2020 a les 13:20

Consulta l'acta final de resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball deTècnic/a Aux. de Museus - Exp 9419/2019.

CAL PRESENTAR AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS, EN EL TERMINI DE VINT DIES NATURALS A PARTIR DE L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ D'AQUESTA ACTA AL TAULER D'EDICTES, ELS DOCUMENTS ORIGINALS ACREDITATIUS DELS REQUISITS EXIGITS I DELS MÈRITS AL·LEGATS, AIXÍ COM LA CERTIFICACIÓ MÈDICA OFICIAL CONFORME L'ASPIRANT ÉS APTE PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DEL LLOC DE TREBALL.

 

 

Darrera actualització: 19.02.2020 | 16:53