Concessionàries

En aquest apartat trobareu informació sobre contractes de gestió de serveis públics i concessions de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 

 

Als documents adjunts: 

1. Sobre facultats d'inspecció, control i sanció de l'Administració en relació a la prestació del servei en els contractes de gestió de serveis públics i de concessió

1.1 Concessió administrativa de la gestió de les Instal•lacions esportives Les Cremades
1.2. Concessió demanial de l’explotació del servei de bar del quiosc del parc de Can Rius
1.3  Concessió demanial de l’explotació del servei de bar cafeteria a l’equipament sociocultural Les Cases dels Mestres

 

2. Condicions i obligacions assumides pel gestor en els contractes de gestió de serveis públics i de concessió, pel que fa a la qualitat, accés al servei i requisits de prestació del servei

2.1 Document del compromís del gestor en relació a la qualitat dels servei de les Instal•lacions esportives Les Cremades.


3. Drets i deures dels usuaris en els contractes de gestió de serveis públics i de concessió

3.1 Drets i deures dels usuaris de les Instal•lacions esportives Les Cremades.

4. Procediment per a formular queixes o reclamacions en els contractes de gestió de serveis públics i de concessió

4.1 Procediment per formular queixes de les Instal•lacions esportives Les Cremades.

 

Darrera actualització: 25.01.2016 | 01:09
Darrera actualització: 25.01.2016 | 01:09