Sobre els acords del Ple ordinari de desembre de 2018

Dijous, 27 de desembre de 2018 a les 00:00

www.caldesdemontbui.cat publica els acords de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 27 de desembre. També podeu consultar les actes de plens anteriors al Portal de Transparència

La sessió del 27 de desembre ha aprovat el Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2019, per un import de 22.255.082,22 € (lleugerament superior al pressupost de l’any 2018, que va ser de 22.111.851,07 €).

Pel que fa al Pressupost Consolidat (que inclou Ajuntament i societats mercantils), enguany s’aprova per un import de 23.840.335,98 €, també lleugerament superior als 23.484.077,84 € aprovats l’any 2018. En el cas de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, al pressupost consolidat s’afegeix l’empresa Gestió Municipal de Serveis S. A. (GMSSA), encarregada de la gestió de l’aigua, la neteja viària, la recollida de deixalles i l’aparcament regulat, entre altres.

En el mateix punt han quedat aprovades inicialment les plantilles de personal.

L’acord preveu també que el Pressupost General de l’any 2019, les Bases d’Execució i les plantilles de personal restin exposats durant 15 dies hàbils al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a efectes de possibles reclamacions.

El mateix Ple ha acordat també, entre altres, l’adhesió a la Pròrroga de la vigència del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del Vallès Oriental, fins a l’aprovació i entrada en vigor del proper Pla Comarcal d’Igualtat del Vallès Oriental; i anomenar al nou aparcament soterrat del carrer Raval Canyelles Aparcament del Centre El Sindicat.

Darrera actualització: 11.01.2019 | 08:58