El termini per demanar la bonificació de la taxa de deixalles es reprendrà a partir de l’1 de juny

Dilluns, 25 de maig de 2020 a les 13:24

El termini previst per presentar la bonificació de la taxa de deixalles, atenent el RD 537/2020, es reprendrà a partir de l’1 de juny i es fixa el termini per demanar la bonificació fins el 15 de juny.

El termini per presentar la sol·licitud de bonificació de la taxa de residus, segons l’ordenança fiscal que regula aquesta taxa, era de l’1 de gener al 31 de març de 2020.

El RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per COVID-19, contemplava la suspensió i interrupció dels terminis per a la tramitació de procediments administratius.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, publicat en el BOE de 23 de maig, estableix que amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues .

Per tant, a partir del l’1 de juny es reprendrà el termini per sol·licitar la bonificació de deixalles i els 15 dies que quedaven per acabar el període de voluntària es reprendran a partir d’aquesta data.

L’Ajuntament recorda que els habitatges que disposen d’una reducció aprovada durant l’any 2019 pels òrgans corresponents se’ls aplicarà el percentatge de reducció de la tarifa que es va aplicar l’any 2019. No serà necessari sol·licitar de nou l’aplicació de la reducció excepte en els casos de modificació del tipus de recollida realitzada.

Els habitatges que no disposin d’una reducció aprovada, els seus propietaris poden demanar l’aplicació de la reducció de la tarifa o si és el cas incrementar-la mitjançant la presentació telemàtica d’una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. La metodologia per obtenir-la és la mateixa que fins ara i que es pot consultar a l’apartat de tràmits del web de l’Ajuntament.


 

Darrera actualització: 25.05.2020 | 13:25