El Servei de primera acollida de Caldes de Montbui ofereix una nova formació en coneixements laborals

Dijous, 18 de maig de 2017 a les 13:16

L'Ajuntament ofereix la tercera edició del curs de Coneixements laborals, que equival al mòdul B del Certificat d'Acollida de persones estrangeres

En les sessions formatives en Coneixements laborals que s’estan celebrant per a persones veïnes de Caldes de Montbui arribades d’altres països, hi participen una quinzena de persones procedents de Bolívia, Colòmbia, Cuba, El Salvador, Equador, Honduras, Marroc, Perú i Uruguai.

A la formació hi poden optar persones immigrades i retornades empadronades al municipi, usuaris dels Serveis de primera acollida i usuaris que necessitin tramitar l’informe d’esforç d’integració, l’informe d’arrelament social o el certificat d'acollida.

Des d’ahir dilluns i fins a dijous, les 15 persones que assisteixen a aquest curs, que equival al mòdul B del Certificat d’Acollida de persones estrangeres, reben informació i coneixements per assolir diverses competències: tenir nocions bàsiques de la legislació en l’àmbit sociolaboral; entendre el funcionament del mercat laboral català; saber la diferència entre treball per compte propi i treball per compte d’altre; conèixer els drets i deures bàsics d’una relació laboral; adquirir les capacitats i actitud per adaptar-se al lloc de treball; identificar i entendre els riscos que comporten les pràctiques laborals irregulars i les conseqüències que se’n poden derivar; conèixer les eines per millorar el perfil professional; saber realitzar la recerca de feina més ajustada al propi perfil professional; adquirir autonomia per cercar i trobar la informació i l’assessorament necessaris en cada situació laboral concreta.

En finalitzar el mòdul l'alumnat obtindrà la certificació corresponent vàlida per demanar l’Informe d'Arrelament, l'Informe d’Integració i el Certificat d'Acollida.

Aquest curs formatiu està orientat conforme el projecte pedagògic de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i té per objectiu la transmissió d'aquells coneixements que permetin a l'alumnat fer front a un món laboral diferent del país d'origen. El curs l'ofereix AMIC-UGT i l'organitza l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb la col•laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Generalitat de Catalunya.

Persones més autònomes
El Servei de primera acollida que ofereixen de manera conjunta la Generalitat i els ajuntaments té per objectiu donar compliment a un dels preceptes de la Llei d'Acollida: que les persones nouvingudes adquireixin coneixements suficients com per ser més autònomes, més lliures i més capaces a l’hora de conviure en la societat que els acull.

Per això, les administracions organitzen tres grans blocs de formació essencial sobre l'entorn que, un cop superats, permeten l'obtenció del Certificat d'Acollida, un document d'eficàcia jurídica en l'àmbit competencial de la Generalitat, i també en els procediments d'estrangeria, d'adquisició de la nacionalitat i altres procediments, previstos a l'ordenament jurídic vigent. Els tres mòduls que cal superar són: A, sobre Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua castellana; B, sobre Coneixements laborals i el C, sobre Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.

Darrera actualització: 21.05.2017 | 12:11