Administració 24 hores, set dies a la setmana

Dimarts, 31 de maig de 2016 a les 14:22

L'Ajuntament inicia la licitació de l'eina que permet la integració de l'administració electrònica, l'eliminació del paper en la tramitació municipal i un canvi de model en l'atenció ciutadana

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha fet el primer gran pas per a la implementació de l'administració electrònica a través de la convocatòria del concurs per a la contractació d'un programari de gestió i seguiment de l'expedient electrònic. El projecte està licitat per valor de 58.000€ més IVA i actualment es troba en la fase de valoració de les ofertes.

Aquesta eina és el primer pas essencial per al compliment de les lleis 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 39/2015, de 1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regulen el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques a través de les TIC, eliminant el paper i oferint una alternativa a la tramitació presencial.

A la pràctica, l'eina ha de permetre, de manera progressiva, que veïns i veïnes de Caldes de Montbui puguin realitzar les mateixes tramitacions des de casa que actualment fan adreçant-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. El principal avantatge, doncs, és que l'administració electrònica elimina les limitacions horàries i estableix una oficina virtual oberta 24 hores, set dies a la setmana.

Però, a més, assegura als usuaris la possibilitat de seguir el recorregut dels expedients a través de la carpeta ciutadana, garanteix la simplificació dels tràmits, aporta solucions automatitzades per al compliment de la Llei de Transparència, elimina el paper i permet l'interoperabilitat efectiva amb altres administracions públiques.

El procés de transició
L'alcalde, Jordi Solé, i el regidor de Govern Obert, David Través, han anunciat la convocatòria per a l'adjudicació de l'eina d'administració electrònica en la roda de premsa celebrada dimarts 31 de maig.

Les autoritats han informat que tot seguit s'obre un procés de transformació integral de les rutines de treball de l'administració, perquè l'eina suposa la gestió telemàtica de tots els expedients municipals (del més senzill al més complex) i l'eliminació del paper. Això implica que durant els propers mesos el personal de l'Ajuntament haurà de combinar les seves funcions habituals amb el procés d'aprenentatge i migració dels expedients a la nova plataforma.

Per l'experiència viscuda en altres municipis, aquest és un procés complex que culmina, però, amb una llista de beneficis importants tant per a la ciutadania com per a l'administració.

En paral·lel a l'adquisició de l'eina, l'Ajuntament treballa en altres projectes complementaris necessaris per fer possible aquest projecte, com l'Ordenança d'administració electrònica i transparència (aprovada inicialment al Ple d'abril); com la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat (que garanteix la protecció de les dades de la ciutadania en el sistemes informàtics municipals); o com l'establiment d'eines i serveis que facilitin a la ciutadania l'ús de la tramitació electrònica (com un punt d'accés telemàtic instal·lat a l'OAC o com donar facilitats per promoure la firma electrònica, entre altres).

Beneficis de l'e-administració segons la Generalitat de Catalunya*
Per a la ciutadania: accessibilitat als serveis públics 24 hores x 7 dies, simplicitat en les tramitacions amb l'Administració, rapidesa i agilitat en l'obtenció del servei requerit, eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l'Administració, aplicació de principis bàsics de caire social (no-exclusió, facilitació de l'accés a les noves tecnologies...)

Per a l'administració: millora del servei , millora de l'eficiència interna, integració dels diferents canals de prestació, foment de l'ús generalitzat de les noves tecnologies, generació de fortes economies d'escala (costos de transacció més baixos), impuls profund de la transformació de l'Administració

*Font: http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_processos-administracio-electronica/pgov_administracio_electronica/

Darrera actualització: 31.05.2016 | 14:24