El Pla Estratègic comença a executar-se amb accions sobre gent gran, educació, termalisme, ocupació i empresa

Dimarts, 10 de maig de 2016 a les 19:03

La fase de reflexió del Pla Estratègic acabat amb unes 30 accions sobre la taula que es començaran a executar a través de diferents plataformes de participació ciutadana, com ara el Ciutats Amigues de la Gent Gran o el Projecte Educatiu de Ciutat, entre altres

El període de reflexió del Pla Estratègic iniciat l'any 2014 ha acabat amb la priorització de 33 accions i comença la fase d'execució. El debat de priorització l'han fet els grups de treball ciutadans i tècnics creats per al desplegament del projecte Horitzó 2025.

Les accions prioritzades seran treballades durant aquest mandat a través dels següents àmbits:

Ciutats Amigues de la Gent Gran
Aquest projecte s'ha iniciat a l'abril amb l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al programa promogut per l'OMS i implica l'obertura d'un procés de participació ciutadana i debat sobre l'amabilitat de Caldes amb la seva gent gran. S'inclouran aquí totes les accions del Pla relatives a la millora de la qualitat de vida de la gent gran que són:

 • Atenció a la gent gran
 • Potenciar les polítiques preventives de lluita contra l'exclusió social
 • Grans, petits i joves
 • Potenciar el turisme saludable adreçat a la gent gran i convertir Caldes en un referent pel que a a la prestació de serveis assistencials de qualitat
 • Construcció d'habitatges tutelats per a la gent gran
 • Viure i conviure

Procés participatiu de la nova zona termal
Aquest procés s'iniciarà al setembre i consistirà en crear un espai de participació ciutadana per definir el futur de la zona termal municipal de Les Cremades. S'inclouran aquí l'acció prioritzada del Pla relativa al termalisme, que és:

 • Crear una oferta de turisme rural innovadora

Procés participatiu projecte educatiu de poble

Aquest projecte és una altra proposta del govern municipal i que es vol consensuar amb els agents implicats el projecte educatiu de Caldes de Montbui. Inclourà les accions prioritzades del Pla següents:

 • Caldes, poble educador
 • Identificar les necessitats formatives de Caldes
 • Concentrar tota l'oferta formativa del poble en una única plataforma
 • Esdevenir referents pel que fa a l'oferta d'una formació professional de qualitat vinculada als sectors estratègics de desenvolupament local
 • Caldes, poble universitari
 • Crear un oferta de cursos PQPI relacionats amb els sectors estratègics del municipi
 • ETC, l'Escola Taller de Caldes
 • Apostar de manera decidida per la formació en competències

Ocupació i empresa

Les tres primeres accions prioritzades per la MEI per treballar de manera col·laborativa es portaran a un nou espai de treball i participació que l'Ajuntament promourà durant el mandat. Les accions són:

 • Facilitar l’autoocupació de les persones que pateixen més dificultats d'inserció laboral de forma innovadora i cooperativa
 • Creació d’un clúster empresarial vinculat al sector agroalimentari
 • Crear una línia de subvencions local destinada a finançar projectes relacionats amb el termalisme i el sector agroalimentari i natural + Organitzar jornades de networking/coworking entre emprenedors, empresaris i mecenes/inversors

El resultat de les diferents prioritzacions i del seguiment de les accions el podeu veure en document adjunt.

Si esteu interessats en incorporar-vos al projecte, sempre podeu contactar amb participacio@caldesdemontbui.cat. I si voleu més informació sobre el procés trobareu tota la documentació relacionada a www.caldeshoritzo2025.cat.

Antecedents
El micro entorn innovador format per entitats públiques i privades del sector social, territorial i econòmic del municipi van prioritzar en una sessió celebrada el 18 de febrer els eixos estratègics de treball del Pla Estratègic Horitzó 2025 en els seus tres àmbits social, econòmic i territorial. Els tres eixos de treball més votats van estar les estratègies de desenvolupament turístic i industrial dins l'àmbit econòmic; les estratègies d’excel·lència, diversificació i innovació formativa i educativa, dins l'àmbit social; i les estratègies per a la creació d’un mercat de lloguer social accessible dins l'àmbit territorial.

Amb aquesta priorització la Comissió Interdepartamental formada per tècnics municipals i membres del govern, va identificar quines accions dels eixos prioritzats ja s'estaven duent a terme des de l'administració, quines es trobaven dins de plans d'actuació específics que el govern municipal portarà a terme dins d'aquesta legislatura, i en els quals s'incorpora la participació ciutadana, i quines accions eren susceptibles de ser desenvolupades de manera col·laborativa mitjançant la creació d'altres espais o metodologies de debat i treball ciutadà.

El següent pas va ser tornar a convocar la MEI que el dia 19 d'abril per debatre sobre la tasca feta per la comissió interdepartamental i per prioritzar aquestes darreres accions susceptibles de ser desenvolupades de manera col·laborativa.

Darrera actualització: 11.05.2016 | 08:46