Termini per prendre part del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va - Exp.5193/2018

Divendres, 14 de setembre de 2018 a les 09:23

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d'agost de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d'una plaça d'administratiu/va per cobrir de forma interina fins la cobertura definitiva de la plaça mitjançant convocatòria pública.

Podeu presentar la sol·licitud específica presencialment a l'OAC en horari de dilluns a divendres de 8h a 14h, els dimarts de 15h a 20h i els dissabtes de 10h a 14h, amb certificat electrònic a través d'una sol·licitud general al web municipal o bé a les oficines de Correus. El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de setembre de 2018 al 2 d'octubre de 2018 ambdós inclosos.

 

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Darrera actualització: 14.09.2018 | 11:26