Procés selectiu borsa de treball, serveis essencials i prioritaris, EXP. 1341/2017

Divendres, 21 de juliol de 2017 a les 14:00

Procés selectiu borsa de treball de les places i llocs de treball declarats com a serveis essencials i prioritaris, en el Ple de l'Ajuntament de 22 de desembre de 2016.

Es fa públic que, en data 19 de maig de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió extraordinària, va aprovar, per unanimitat dels presents, l’acord relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d’una borsa de treball de les places i llocs de treball declarats com a serveis essencials i prioritaris, en el Ple de l’Ajuntament de 22 de desembre de 2016, que s'adjunta a continuació, amb les esmenes aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, en data 30 de juny de 2017. El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de juliol al 10 d'agost de 2017, ambdós inclosos. 

A continuació trobareu els documents relacionats amb el procés:

Bases reguladores i convocatòria

Llistes d'admesos/es i exclosos/es Tècnic/a de cultura, Tècnic/a de treball i formació ocupacional, Administratiu/va, Auxiliar administratiu/va, Conserge i Bidell

Esmena llistes d'admesos/es i exclosos/es Tècnic/a de cultura, Tècnic/a de treball i formació ocupacional, Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va, Conserge i Bidell, i dates de les proves de català.

Modificació dates prova de català i llistes admesos/es exclosos/es Tècnic/a de cultura, Tècnic/a de treball i formació ocupacional, Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va, Conserge i Bidell.

Acta final procés selectiu Tècnic mitjà/ana de Cultura.

Acta final procés selectiu Conserge

Acta final procés selectiu Auxiliar Administratiu/va

Acta revisió reclamacions procés selectiu Auxiliar Administratiu/va

Acta final procés selectiu Bidell

Acta final procés selectiu Administratiu/va

Acta final procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana de treball i formació ocupacional

Llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, la composició del Tribunal i data, hora i lloc de l’inici de les proves selectives relatives a una borsa de treball de les places i llocs de declarats com a serveis essencials i prioritaris EXP.1341/2017

Darrera actualització: 19.02.2018 | 14:55