Ja podeu sol•licitar la bonificació de la Taxa de deixalles per a particulars i activitats

Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les 09:16

De l’1 de gener al 31 de març, la ciutadania i les activitats comercials i industrials poden sol·licitar la bonificació en el rebut de les deixalles per la correcta gestió dels residus. La sol·licitud cal lliurar-la a l’OAC. Més informació a l’apartat de tràmits www.caldesdemontbui.cat

A partir de l’1 de gener i fins al 31 de març de 2019 és obert el període per a sol·licitar la bonificació de la taxa de deixalles, que podran demanar tant particulars com activitats comercials i industrials i que pot ser fins a un 20% del rebut de deixalles.

En ambdós casos és necessari presentar el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de Tràmits del web municipal (www.caldesdemontbui.cat) i a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

L’objectiu de la bonificació és compensar a la gent que fa correctament la recollida selectiva i donar motius als indecisos a col·laborar-hi.

La bonificació està regulada a l’Ordenança fiscal de taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

Juntament amb la instància cal presentar el val d’aportació de residus a la deixalleria i si és el primer cop que es sol·licita, i sempre que es tingui una còpia del rebut de la taxa de deixalles de l’any anterior.

Un cop presentada aquesta sol·licitud rebran a casa seva la visita d’un tècnic representant de l’Ajuntament. En aquesta visita el tècnic informarà sobre quins són els aspectes de l’ordenança que es compleixen i que donen dret a bonificació a la taxa de deixalles. Es concediran punts positius cadascun dels quals representarà una bonificació de l’1% del rebut de les deixalles (fins a un màxim del 20%). Per contra cada punt negatiu representarà la reducció d’un punt percentual de bonificació.

Darrera actualització: 18.12.2018 | 09:17