Consulta les actes del resultat final dels processos selectius d'una borsa de treball de professor/a de música en les especialitats de cant i de guitarra. Exp 4026/2018

Dilluns, 22 d'octubre de 2018 a les 13:20

Ja pots consultar les actes del resultat final dels processos selectius d'una borsa de treball de professor/a de música en l'especialitat de cant i professor/a de música en l'especialitat de guitarra.

Recordeu que cal presentar al servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament de la llista d'aspirants amb la puntuació definitiva  (del 23 d'octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018, ambdós inclosos), el DNI origina, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits exigits, així com els documents originals dels mèrits al·legats i la certificació mèdica oficial conforme l'aspirant és apte per desenvolupar les tasques del lloc de treball.

Darrera actualització: 07.11.2018 | 08:50