Consulta l'acta final de resultats del procés selectiu d'una borsa de Treballador/a social - Exp. 1391/2020

Divendres, 2 d'octubre de 2020 a les 13:50

Ja pots consultar l'acta final de resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Treballador/a social . Exp 1391/2020.

RECORDA QUE CAL PRESENTAR AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS, EN EL TERMINI DE VINT DIES NATURALS A COMPTAR DES DE L'ENDEMÀ DE L'EXPOSICIÓ DE LA LLISTA DE PERSONES APROVADES AL TAULER D'EDICTES, EL DNI ORIGINAL I ELS DOCUMENTS ORIGINALS DELS REQUISITS PER PRENDRE PART DEL PROCÉS SELECTIU I DELS MÈRITS AL·LEGATS . ELS ASPIRANTS QUE NO PRESENTIN LA DOCUMENTACIÓ EN EL TERMINI ESMENTAT SERAN EXCLOSOS DE LA BORSA DE TREBALL. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al Departament de Recursos Humans.

Darrera actualització: 02.10.2020 | 14:50