Consulta l'acta final de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de Professor/a de música de diverses especialitats - Exp. 1378/2020

Dimarts, 3 de novembre de 2020 a les 12:25

Consulta l'acta final de resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de música de diverses especialitats - Exp. 1378/2020.

RECORDA QUE CAL PRESENTAR AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS, EN EL TERMINI DE VINT DIES NATURALS A COMPTAR DES DE L'ENDEMÀ DE L'EXPOSICIÓ DE LA LLISTA DE PERSONES APROVADES AL TAULER D'EDICTES, EL DNI ORIGINAL I ELS DOCUMENTS ORIGINALS DELS REQUISITS PER PRENDRE PART DEL PROCÉS SELECTIU I DELS MÈRITS AL·LEGATS. ELS ASPIRANTS QUE NO PRESENTIN LA DOCUMENTACIÓ EN EL TERMINI ESMENTAT SERAN EXCLOSOS DE LA BORSA DE TREBALL. CAL DEMANAR CITA PRÈVIA A RECURSOS HUMANS TRUCANT AL 938655656.

Darrera actualització: 04.11.2020 | 08:48