Consulta l'acta de resultats finals del procés selectiu d'un/a mestre/a d'educació infantil. Exp 4026/2018

Dimarts, 30 d'octubre de 2018 a les 11:25

Ja podeu consultar l'acta de resultats finals del procés selectiu  d'un/a mestre/a d'educació infantil Exp 4026/2018.

Recordeu que cal presentar al servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament de la llista d'aspirants amb la puntuació definitiva  (del 31 d'octubre de 2018 al 19 de novembre de 2018, ambdós inclosos), el DNI original, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits exigits, així com els documents originals dels mèrits al·legats i la certificació mèdica oficial conforme l'aspirant és apte per desenvolupar les tasques del lloc de treball.

Darrera actualització: 30.10.2018 | 12:14