Subvencions 2017 per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits

Divendres, 21 d'abril de 2017 a les 09:09

El termini per presentar les sol•licituds per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, finalitza l’11 de maig. Consulteu les bases

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió ordinària del dia 24 de març de 2017, va aprovar la convocatòria i el document/ formulari de sol•licitud per a la concessió de subvencions de l’any 2017 per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits.

El termini per sol•licitar la subvenció és fins l’11 de maig de 2017 i el termini per justificar-la finalitza als tres mesos després de la finalització del projecte i com a màxim 18 mesos després que s’hagi fet efectiu el pagament complet de la subvenció.

Les sol•licituds s’adreçaran a la Regidoria de Cooperació i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament mitjançant els models i els formularis específics aprovats.

Els projectes que es presentin a la convocatòria de subvencions han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents:
a) La cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional.
b) El foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi.
c) El foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, fomentant alhora, la governança a l’àmbit local, potenciant l'enfortiment de les institucions municipals i la participacio de la societat civil.
d) La promoció de la lluita contra les desigualtats, l’eradicació de la pobresa i l'empoderament de les dones als països empobrits.
Es defineix com a objectiu general que els projectes i activitats compleixin els requisits que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOCG núm.2553, de 7/01/1998).

Consulteu els requisits i les bases reguladores en el següent enllaç:

Més informació a:
Regidoria de Cooperació
Tel.938627024
Correu electrònic: solidaritat@caldesdemontbui.cat

 

Darrera actualització: 21.04.2017 | 09:20