Finalitza el període de vigència de les zones de vigilància dels focus d'influença aviària

Dimarts, 18 d'abril de 2017 a les 10:19

La Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat informant que ha finalitzat el període de vigència de les zones establertes amb motius dels focus d’influença aviària. Tot i això, es mantenen les mesures genèriques per minimitzar el risc d’entrada i difusió de la influença aviària.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat amb la següent informació:

El proper dissabte 1 d’abril finalitza el període de vigència de les zones de vigilància establertes amb motiu dels focus d’influença aviària en aus de corral declarats a finals del mes de febrer a les demarcacions de Girona i Barcelona.

En conseqüència, a partir del 2 d’abril:

• Les explotacions avícoles ubicades dins dels radis de 10 km dels focus ja no estaran sotmeses a cap tipus de restricció de moviment en l’àmbit nacional.
• Les explotacions avícoles ubicades dins dels radis de 10 km dels focus deixaran d’estar sotmeses a restriccions de moviment en l’àmbit intracomunitari (UE).
• Les subexplotacions d’espècies diferents a les aus de corral a les quals se’ls havia retirat el permís d’emissió de DST podran tornar a emetre aquest tipus de documentació.
• Es podran alliberar aus per repoblar zones de caça i es podrà reprendre l’activitat de caça en aquestes zones.
• Es podrà retirar o escampar jaç, fem o purins de les explotacions avícoles i de les explotacions que allotgen aus amb altres espècies situades en aquesta zona, sense necessitat d’autorització del DARP, a excepció de les explotacions afectades.

No obstant això, es mantindran les mesures genèriques de bioseguretat per minimitzar el risc d’entrada i difusió de la influència aviària als municipis relacionats (municipis inclosos a les zones d’especial risc, establert a l’Ordre APA/2442/2006, i municipis que han estat afectats pels focus d’influença en aus de corral):

• Prohibició de la utilització d’ocells de les ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams.
• Prohibició de criar ànecs i oques conjuntament amb altres aus de corral.
• Prohibició de criar aus de corral a l’aire lliure.
• Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua en els quals hi puguin tenir accés les aus salvatges, excepte en el cas que aquesta estigui tractada per garantir la inactivació de possibles virus de IA.
• Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior han d’estar suficientment protegits enfront les aus salvatges aquàtiques.

D’altra banda, es considera necessari mantenir la prohibició relativa a la presència d’aus en fires, mercats, certàmens i altres concentracions en els quals no es pugui assegurar el seu confinament a tot el territori català.

Totes aquestes mesures es mantindran fins que l’avaluació del risc demostri que ja no ens trobem davant un risc alt d’entrada i propagació de la influença aviària a Catalunya.

 

Darrera actualització: 18.04.2017 | 10:21