Procés de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va de GMSSA. Composició del tribunal i període d'esmena de defectes.

Dijous, 6 d'abril de 2017 a les 15:15

Ja podeu consultar la composició del Tribunal del procés de selecció d’un/a auxiliar administratiu/va de GMSSA i la relació d’aspirants que han presentat defectes esmenables en la documentació. El termini finalitza el 24 d’abril. Més informació: GMSSA- 93 865 48 47

En data 28 de març s’ha dictat un decret de la presidència de GMSSA relatiu a la composició del Tribunal del procés de selecció d’un/a auxiliar administratiu/va de l’empresa municipal GMSSA i a l’establiment d’un període d’esmena de defectes en la presentació de la documentació que acompanya les sol•licituds per prendre part d’aquest procés.

El termini per esmenar els defectes finalitza el 24 d’abril i els/les aspirants poden presentar la documentació que esmeni els defectes indicats en el decret, a les oficines de GMSSA, de dilluns a divendres, de les 9 h a les 14 hores.

Consulteu el decret en el document adjunt.

Més informació:
GMSSA
c/ Girona,1
08140 Caldes de Montbui
93 865 48 47
www.gmssa.cat
info@gmssa.cat

Darrera actualització: 06.04.2017 | 15:17